فهرست

معرفی بخش فیزیوتراپی

این بخش در قسمت همکف بیمارستان شامل ۲۰  تخت  می باشد که از ۱۳۸۷ شروع به فعالیت نموده است.

معرفی رئیس و مسئول بخش:

رئیس بخش: آقای دكتر جوادیان  (فیزیو تراپی phd)

مسئول بخش : آقای اسداله تبار (کارشناسی ارشد فیزیولوژی)

کارشناسان بخش:

۱. آقای  اسدا... تبار (کارشناسی ارشد فیزیولوژی)

۲. آقاي اسماعیلی (کارشناس فیزیوتراپی)

۳. خانم احمدی (کارشناسس فیزیوتراپی)

۴. خانم همایون زاده  (کارشناس ارشد فیزیولوژی )

 

 شایعترین علل مراجعه به بخش: 

درد های مفصلی / مشکلات نورولوژی و ستون فقرات / مشکلات ارتوپدی / مشکلات روماتوئیدی