فهرست

معرفی بخش پاتولوژی

این بخش دومین مرکز دولتی در استان می باشد که رنگ آمیزی  IHC را برای بیماران منطقه انجام میدهد . این بخش در قسمت همکف بیمارستان مستقر می باشد که از شهریور سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت نموده است و  کلیه کارهای مربوط به پاتولوژی و رنگ آمیزی های اختصاصی  در این مرکز انجام می شود.

 

معرفی رئیس و مسئول بخش:

رئیس بخش: آقای دكتر  محمد رعنائی (متخصص پاتولوژی )

مسئول بخش :آقای علی نژاد قربان مرزونی (کارشناس آزمایشگاه)

 

پزشکان بخش(متخصص پاتولوژی ):

۱. آقای دكتر محمد رعنائی

۲. آقاي دکتر حسین قربانی

۳. خانم دکتر سارا بابازاده 

۴. خانم دکتر زینب وثوق