فهرست

معرفی بخش آندوسکوپی

این بخش در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است و شامل آندوسکوپی /  ERCP / کلونوسکوپی / اینتروسکوپی / اندوسونو  میباشد . افتتاح بخش در سال ۱۳۸۸ انجام گردید.

معرفی رئیس و مسئول بخش:

رئیس بخش: آقای دكتر کاشی فرد ( فوق تخصص گوارش)

مسئول بخش :خانم شهین ولی زاده(کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش(فوق تخصص گوارش):

۱. آقای دکترالهویی

۲. آقای دکتر کاشی فرد

۳. آقای دکتر حمیدیان

۴.خانم دکتر بهزاد

۵. آقای دکتر شکری

۶. آقای دکتر عابدی

 

معرفی خدمات ارائه شده در بخش :

آندوسکوپی : روش تهاجمی تشخیصی درمانی جهت بررسی مستقیم فوقانی گوارش

کلونوسکوپی: روش تهاجمی تشخیصی درمای جهت بررسی  تحتانی گوارش

ERCP  : روش تهاجم جهت خارج نمودن سنگهای مجاری صفراوی و یا بررسی ضایعات مجاری صفراوی با کمک عکس برداری اشعه  x

EUS( اندوسونو ) :  روش تهاجمی تشخیصی جهت بررسی سیستم گوارش توسط آندوسکوپ و سونو گرافی به طور همزمان

آنتروسکوپ :روش تهاجمی تشخیصی جهت بررسی روده باریک