فهرست

معرفی بخش زایشگاه

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل ۱۰ تخت در طبقه اول  دارای دو درب ورودی می باشد که از شهریور سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت نموده است.

معرفی رئیس و مسئول بخش:

رئیس بخش:خانم دكتر پهلوان (متخصّص زنان و زایمان )

مسئول بخش :خانم خالقی(کارشناس مامایی)

 

پزشکان بخش:

۱. خانم دکتر اسماعیل زاده  (متخصص زنان و زایمان)

۲. خانم دکتر برات  (متخصص زنان و زایمان)

۳. خانم دکتر دکتر پهلوان(متخصص زنان و زایمان)

۴. خانم دکتر بوذری (متخصص زنان و زایمان)

۵. خانم دکتر جوادیان(متخصص زنان و زایمان)

۶. خانم دکتر یزدانی(متخصص زنان و زایمان)

۷. خانم دکتر زهرا بصیرت (متخصص زنان و زایمان)

۸. خانم دکتر مه سیما عدنانی (متخصص زنان و زایمان)

۹. خانم دکتر فاطمه شفیع زاده(متخصص زنان و زایمان)

۱۰. خانم دکتر آذر نباتی (متخصص زنان و زایمان)

۱۱. خانم دکتر شبنم مهدی نیا (متخصص زنان و زایمان)

 

  بیماری‌های شایع بخش: 

درد زایمان و کیسه آب پاره -خونریزی (سقط سه ماهه)-درد شکم -پارگی زود رس کیسه آب / پراکلامپسی