فهرست

معرفی بخش اورژانس

این بخش در قسمت همکف بیمارستان شامل ۵۰ تخت می باشد که از شهریور سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت نموده است. 

معرفی رئیس و مسئول بخش:

رئیس بخش: آقای دكتر میر سعید رمضانی  (هیات علمی طب اورژانس )

مسئول بخش :خانم زهرا امیری  (کارشناس پرستاری )

 

پزشک مقیم اورژانس :

دکترغلامحسین حاجی آقایی/دكتر میر سعید رمضانی/ دکترسیدجلال موسوی امیری/ دکتر ابوالحسن سماکوش/دکتر پدرام کاکوان/ دکتر سیده قدسیه اسماعیل نژاد ارچی/ دکتر سعیده چالاکی


 

بیشترین علت مراجعه به اورژانس:

تنگی نفس _ C.P _ CVA _ درد شکم _ سپسیس