فهرست

اتاق عمل چشم

 این اتاق عمل در ساختمان میناگر واقع و شامل یک اتاق عمل فعال که بصورت همه روزه صبح و عصر بجز پنجشنبه ها فعال می باشد.

 روزهای فعالیت:

 شنبه  : صبح دکتر قریب - عصر دکتر خاکباز 

یک شنبه : صبح دکتر عماد - عصر دکتر روستایی 

دوشنبه ها : صبح دکتر رسولی نژاد - عصر دکتر مبرزایی و دکتر هدایتی

سه شنبه ها : صبح دکتر میرزایی - عصر دکتر قاسمی

چهارشنبه ها: صبح دکتر میرزایی - عصر دکتر روستایی

عمل های شایع شامل:

کاناراکت DCR ناخنک شالازیون پارگی قرنیه ترمیم پارگی و افتادگی پلک

کادر درمانی شامل ۷ جراح  ۴ کارشناس اتاق عمل ۴ کارشناس بیهوشی می باشد.