فهرست

خارج کردن کیست‌تخمدان ۵ کیلوگرمی از شکم خانم ۵۰ ساله محمودآبادی در بیمارستان روحانی بابل

دکتر آزیتا قنبرپور «متخصص زنان و زایمان و فلوشیب اختلات کف لگن دانشگاه علوم‌پزشکی بابل» گفت:

خانم ۵۰ ساله محمودآبادی با شکایت توده شکمی و افزایش سایز دور شکم همراه با درد به درمانگاه بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل مراجعه و پس از معاینه و جراحی، توده تخمدانی بیش از ۵ کیلوگرم از بدن بیمار خارج شد.