mahdinet.com
  


درمانگاه بیمارستان آیت ا.. روحانی در قسمت ورودی سالن اصلی بیمارستان واقع شده است که شامل 6 درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی 

با امکانات ویژه و همچنین کلاسهای آموزشی  دانشجویان در مقاطع مختلف می باشد . درمانگاه 1و2 و قلب داخل سالن اصلی و درمانگاه های

3 و 4 و 5 در طبقه اول قسمت درمانگاه مستقر می باشد . 

  خدمات به تفکیک درمانگاه ها

 

درمانگاه 1

درمانگاه 2

درمانگاه 3

درمانگاه 4

درمانگاه 5

درمانگاه 6

 

برنامه صبح درمانگاه بهمن98

برنامه عصر درمانگاه بهمن 98

 

 

 

 

 

     
 
>