mahdinet.com
  
 

ساعات ملاقات:

 

ملاقات بیماران همه  روزه  از ساعت 14:30 لغایت 16 می باشد.(ملاقات در بخش های ویژه از طریق  راهرو مشاهده میسر می باشد)


  ملاقات بیماران بخش مراقبت ویژه ICU  داخلی روزهای شنبه ؛ دوشنبه و چهارشنبه از ساعت12-11:30 می باشد. قابل ذکر است  حضور یک همراه جهت رفاه حال بیماران الزامیست

 

 
     
 
>