سایت در حال بروزرسانی است... پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم
mahdinet.com
معرفی واحد MRI : این واحد از دی1392 به مدیریت بخش خصوصی شروع به فعالیت کرد و شامل یک دستگاه MRI  5/1 تسلا با مارک G  گرادیان 33میلی تسلا ساخت آمریکا میباشد .مدیریت:آقایان نوریان وآقا باباییخدمات ارائه شده در مرکز :انجام MRI  کل اندام ها / آنژیو گرافی شکم / لگن / مغز /  برست / اندام های فوقانی و تحتانی / MRV نوبت دهی به صورت حضوری و تلفنی با در دست داشتن نسخه امکانپذیری میباشد . تلفن داخلی :32238301 -2039تلفن مستقیم : 01132238211ساعت کار : 6 صبح تا انتهای شب  طرف قرارداد با کلیه بیمه های پایه و بیمه تکمیلی ایران میباشد . تعرفه خدمات ارائه شده در مرکز دولتی میباشد و در صورت درخواست کلیشه / هزینه کلیشه جداگانه دریافت میگردد.نام خانوادگی رادیولوژیست ها :خانم دکتر مهر آیینخانم دکتر قایمیان نژاد خانم دکتر کریمیآقای دکتر خالق نژاد  آقای دکتر شهاب انداز آقای دکتر صابری آقای دکتر عبدی آقای دکتر نباهتی
     
 
>