mahdinet.com
  

این بخش در قسمت مرکز طبقه اول دارای 13 تخت (3 تخت – CCU 3 تخت PCCU 7 تخت اطفال و یک تخت دندان پزشکی هفته ای یک بار ) و یک درب ورودی می باشد که از سال 1390 شروع به فعالیت نموده است.

رئیس و مسئول بخش:

رئیس بخش:

آقای دکتر بابازاده ( فوق تخصص قلب اطفال و اینترونشن کودکان)

مسئول بخش :خانم ماندانا مهرنوش (کارشناس پرستاری)

پزشکان بخش:

1.      آقای دکتر بابازاده ( فوق تخصص قلب اطفال و اینترونشن کودکان)

2.      خانم دکتر نیلگون پاسدار(متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان)

بیماریهای شایع بخش:

/ASD    VSD / PS / TOF  / TGA / PDA 


 
     
 
>