mahdinet.com
  
 

معرفی بخش جراحی  ICU

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 8 تخت در طبقه دوم  دارای یک درب ورودی میباشد که از سال 1388 شروع به فعالیت نموده است .

 

معرفی رئیس و مسئول بخش:

رئیس بخش : آقای دکتر حسینجانزاده(متخصص بیهوشی  )

مسئول بخش :خانم خدیجه کریم نژاد (کارشناس پرستاری )

 

پزشکان بخش(متخصص بیهوشی) :

1.       آقای دکتر حمیدی

2.       آقای دکتر علمی

3.       آقای دکتر هندی نژاد

4.       آقای دکتر سیفی

5.       آقای دکتر جلالی

6.       آقای دکتر اسماعیلی

7.       آقای دکتر صفری

8.       خانم دکتر نیکزاد

9.       آقای دکتر قاسمی

 

 

بیماری های بخش :

کانسر لوکون / کانسر معده / CVA /ICA

 

 

 

 

 
     
 
>