mahdinet.com
  

 

معرفی بخش زایشگاه

 


این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 10 تخت در طبقه اول  دارای دو درب ورودی می باشد که از شهریور سال 1388 شروع به فعالیت نموده است .

 

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش:خانم دكتر قنبر پور (متخصّص زنان و زایمان )

مسئول بخش :خانم خالقی(کارشناس مامایی)

 

پزشکان بخش:

1.خانم دکتر شهلا یزدانی (متخصص زنان و زایمان )

2.خانم دکتر مهتاب زینال زاده (متخصص زنان و زایمان )

3.خانم دکتر صدیقه اسماعیل زاده (متخصص زنان و زایمان )

4.خانم دکتر زهرا بصیرت (متخصص زنان و زایمان )

5.خانم دکتر زینب السادات بوذری (متخصص زنان و زایمان )

6.خانم دکتر مریم جوادیان (متخصص زنان و زایمان )

7.خانم دکتر آزیتا قنبر پور (متخصص زنان و زایمان )

8.خانم دکتر شهناز برات (متخصص زنان)

9.خانم دکتر آذر نباتی (متخصص زنان)

10.خانم دکتر نسائ اصنافی (متخصص زنان)

 

  بیماریهای شایع بخش: 

درد زایمان و کیسه آب پاره -خونریزی (سقط سه ماهه)-درد شکم -پارگی زود رس کیسه آب / پراکلامپسی


 
     
 
>