سایت در حال بروزرسانی است... پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم
mahdinet.com
  
 

معرفی بخش الکتیو زنان

این بخش در قسمت مرکزی ودر طبقه اول بیمارستان شامل 30  تخت می باشد که از سال 1388 شروع به فعالیت نموده است .

 

 

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش: خانم دكتر یزدانی (متخصّص زنان و زایمان)

مسئول بخش : خانم عمرانی (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:

1. خانم دکتر اسماعیل زاده  (متخصّص زنان و زایمان)

2. خانم دکتر زینال زاده  (متخصّص زنان و زایمان)

3. خانم دکتر برات  (متخصّص زنان و زایمان

4. خانم دکتر اصنافی (متخصّص زنان و زایمان)

5. خانم دکتر قنبر پور  (متخصّص زنان و زایمان)

6. خانم دکتر نباتی  (متخصّص زنان و زایمان)

7. خانم دکتر بوذری (متخصّص زنان و زایمان)

8. خانم دکتر صارمی (متخصّص زنان و زایمان)

9. خانم دکتر خزایی (متخصّص زنان و زایمان)

 

  بیماریهای شایع بخش: 

دیابت بارداری / فشارخون بارداری / زایمان زود رس / حاملگی خارح رحمی / خون ریزی رحمی ( (FD&C   TAH

 
     
 
>