mahdinet.com

معرفی بخش اورژانس

این بخش در قسمت همکف بیمارستان شامل 36 تخت می باشد که از شهریور سال 1388 شروع به فعالیت نموده است .

 

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش: آقای دكتر شکری  (متخصص عفونی )

مسئول بخش :خانم ولی زاده  (کارزشناس پرستاری )

 

پزشک مقیم اورژانس :

1.       خانم دکتر بنا ساز  (متخصص داخلی )

2.       آقای دکتر افشار (متخصص داخلی )

3.       .آقای دکتر علیزاده (متخصص  داخلی )

4.       خانم دکتر شیدایی (متخصص داخلی )

بیشترین علت مراجعه به اورژانس:

تنگی نفس /   C.P/ CVA/ درد شکم

 

 


 
  
     
 
>