سایت در حال بروزرسانی است... پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم
mahdinet.com
 
اطلاعیه ها و اخبار EDO 
اطلاعیه ها
 فراخوان برگزاری آزمون صلاحیت بالینی     
 قابل توجه فراگیران محترم رشته پزشکی ورودی های 1389 و 1390، بدینوسیله به اطلاع می رساند که جشن روپوش سفید در ساعت 9 صبح روز 5شنبه 21 اسفند 93 در سالن همایش بیمارستان آیت ا... روحانی برگزار می گردد.
 

بدینوسیله به اطلاع می رساند که ، کارگاه اورژانس شایع جهت کارآموزان ورودی 1388 رشته پزشکی در تاریخ های 16 الی 20 اسفند سال جاری در محل دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

 

کارگاه نسخه نویسی در تاریخ 23/12/1393 برگزار می گردد.  کارگاه فوق جهت کارآموزان ورودی سال 1388 رشته پزشکی در محل دانشکده شکل می گیرد.

اخبار

 برگزاری آزمون صلاحیت بالینی         

  اولین آزمون صلاحیت بالینی پاین دوره کارورزی ساعت 9 الی 10:30 روز پنج شنبه مورخ 21/12/1393 در مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی بابل برگزار گردید. آزمون فوق به صورت OSCE با مولاژ، بیمار نما و رایانه بیس در 18 دستگاه شامل داخلی و اطفال هرکدام 3 ایستگاه ، زنان و جراحی هرکدام 2 ایستگاه ، عفونی، قلب ، ارتوپدی ، پوست ، روانپزشکی ، ارولوژی ، گوش و حلق و بینی و نرولوژی هر کدام 1 ایستگاه با زمان هر ایستگاه 5 دقیقه اجرا گردید.          

 
>