سایت در حال بروزرسانی است... پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم
mahdinet.com
  

معرفی بخش گوارش

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 30 تخت در طبقه مرکزی  دارای یک درب ورودی می باشد که ازسال 1388 شروع به فعالیت نموده است .

 

 

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش:آقای  دكتر سوادکوهی  (فوق تخصص گوارش  )

مسئول بخش :خانم زارعیان (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:

1.      :آقای  دکتر شکری  (فوق تخصص گوارش  )

2.      :آقای  دکتر طاهری (فوق تخصص گوارش  )

3.      :آقای  دکتر کاشی فر (فوق تخصص گوارش  )

4.      :آقای  دکتر محمدی (فوق تخصص گوارش  )

5.      خانم   دکتر بهزاد (فوق تخصص گوارش  )

6.       :آقای  دکتر محمدیان (فوق تخصص گوارش  )

 

  بیماریهای شایع بخش: 

پانکراتیت / سیروز / گاستریت /  GIB  / IBD

 

 

 
     
 
>