mahdinet.com
  

معرفی بخش   ICU داخلی

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل  16  تخت در طبقه دوم دارای یک درب ورودی می باشد که ازبهمن  سال 1389 شروع به فعالیت نموده است .

 

 

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش: :آقای دكتر پرویز امری (متخصّص بیهوشی فلوشیپ  icu  داخلی )

مسئول بخش :فاطمه حیدرنیا (کارشناس پرستاری)

 

متخصصین بیهوشی بخش:

1.       آقای دکتر حمیدی

2.       آقای دکتر علمی

3.       آقای دکتر حسینجانزاده

4.       آقای دکتر سیفی

5.       آقای دکتر امری

6.       آقای دکتر اسماعیلی

7.       آقای دکتر صفری

8.       خانم دکتر دقمه چی

9.       آقای دکتر قاسمی

 

 

 

  بیماریهای شایع بخش: 

P.E /  CVA / COPD/پنومونی/ جراحی های گوارشی و نوروسرج/آسپیراسیون

 


 
     
 
>