mahdinet.com
 

 

 آزمایشگاه این مرکز با مساحت 980 مترمربع دارای دو بخش آموزشی و درمانی می باشد که به تفکیک شامل بخش های : هماتولوژی ، بیوشیمی خون و مایعات بدن، بانک خون ، میکروب شناسی، سرولوژی و انعقادی ، هورمون شناسی ، بیوشیمی ادرار و  انگل شناسی می باشد.

در آزمایشگاه این مرکز کتابخانه مستقل مشتمل بر 100 جلد کتاب ، اتاق سمینار مجهز به دستگاههای آموزشی ( میکروسکوپ 3 سر استاد دانشجو – اینترنت پرسرعت و...) و کلاسهای درس جهت رزیدنتهای پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی دایر می باشد.

واحد آزمایشگاه با در اختیار داشتن مجموعه ای از نیروهای جوان و باسابقه و هم چنین تجهیزات روز دنیا تلاش می کند تا بهترین خدمات را به بیماران و ارباب رجوع ارائه دهد .

این واحد با مجهز کردن سیستم پذیرش به دستگاه نوبت دهی و لیبل زن (برچسب زن ) و همچنین مجهز کردن تمامی بخش های داخلی به سیستم کامپیوتر و پرینتر ، گامی موثر جهت تسریع امر پذیرش و جوابدهی آزمایشات برداشت .

 تجهیزات این واحد :·         2 دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی HITACHI 912·         1 دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی HITACHI 902·         2 دستگاه الکترولیت آنالایزر ( Cartium , Easy Lite )·         2 دستگاه فتومتر و اسپکتروفتومتر·         PH  متر DENVER·         2 دستگاه دیونایزر و 2 دستگاه آب مقطر گیری 2 بار تقطیر·         2 دستگاه سل کانتر Sysmex kx-21·         1 دستگاه سل کانتر فلوسایتومتری Sysmex XS800·         1 دستگاه الکتروفورز هموگلوبین و پروتئین Sebia Mini Cap·         1 دستگاه میکروسکوپ آموزشی 3 سر استاد و دانشجو Olympus·         6 دستگاه میکروسکوپ olympus·         2 دستگاه یخچال بانک خون دانش پژوه فجر·         1 دستگاه فریزر بانک خون دانش پژوه فجر·         1 دستگاه شیکر پلاکت بانک خون دانش پژوه فجر·         1 دستگاه انکوباتور پلاکت بانک خون دانش پژوه فجر·         1 دستگاه هود لامینار کلاس II·         1 دستگاه الایزا Washer  ، MINDRAY در حال حاضر آزمایشگاه این مرکز با بیش از 5 سال سابقه کار با متوسط آزمایشات روزانه3000 آزمایش فعال میباشد..

 

 

آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی آیت..روحانی در نظر دارد  همسو با تکنولوژیهای برتر تشخیصی و درمانی با تجهیز کردن

آزمایشگاه به دستگاههای پیشرفته کمی و کیفی  کروماتوگرافی – الکتروکمی لومینسانس و... بعنوان تنها مرکز دولتی

فوق تخصصی منطقه فعالیت خود را در امر درمان و تشخیص گسترش دهد. 

 

آزمایشات جدید:

Troponin Level

HBE Ag

Calprotectin

HELICO IgM

Gamma GT

HELICO IgG

Anti ds DNA

DHEAS

Anti CCP

Pro BNP

ANA

Digoxin

PANCA

PCT

CANCA

D-Dimer

Vit D

FDP

I PTH

HAV Ab

PSA

Leptospira

Alpha FP

HBC Ab

CEA

HBE Ab

CA-15-3

LH

CA-19-9

FSH

CA-125

 

Rubella IgM

 

Rubella IgG

 

CMV IgG

 

CMV IgM

 

ToxoIgG

 

ToxoIgM

 

Prolactin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مرکز بعنوان آزمایشگاه ارجاع ، از سوی دانشگاه علوم پزشکی و معاونت درمان آن دانشگاه انتخاب شده است که بیمارستانهای زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی بابل (بیمارستان شهید یحیی نژادٰ، شهید بهشتی ، شهید رجایی بابلسر ، کودکان امیرکلا و 17 شهریور مرزیکلا) جهت انجام تستهای تخصصی به این مرکز ارجاع می دهند.

این مرکز بصورت تمام وقت در خدمت مراکز ارجاع دهنده می باشد.

روزهای هفتهعنوان آزمایشات
شنبه

CANCA , PANCA , ANA , Anti CCP , Anti ds DNA

Ferritin
یکشنبهALPHAFP , PSA , I PTH , Vit D
دوشنبهCA-125 , CA-19-9 , CA-15-3 , CEA , Ferritin
سه شنبه

Toxo IgM , Toxo IgG , CMV IgM , CMV IgG , HAV

, HBC IgM Rubella IgG , Rubella IgM

چهارشنبهFSH , LH , Prolactin ,Ferritin
پنج شنبهHELICO IgG , HELICO  ,Leptospira
 

 

در حال حاضر آزمایشگاه این مرکزبا مسئولیت فنی آقای دکتر حسین قربانی و مسئولیت امور

داخلی سرکار خانم احمدنیا و با همکاری  50کادر فنی (کارشناس ارشد کارشناس و کاردان آزمایشگاه

)در 24ساعت پاسخگوی مراجعین محترم می باشد.

 

 

     
 
>