mahdinet.com
  
 

معرفی درمانگاه شماره 6

اقدامات تشخیصی و درمانی :

اکوکاردیو گرافی / تست ورزش / هولتر /  EEG

پزشکان :

دکتر صالحی /دکتر عمران / دکتر هدایتی / دکتر ساروی /دکتر جلالی / دکتر نیاکی / دکتر آذری / دکتر ضیایی / دکتر امین / دکتر جعفری پور  (متخصص قلب )

 دکتر وفایی / دکتر صدرایی /دکتر فغان زاده گنجی ( جراح قلب )

درمانگاه قلب :

 با حضورپزشکان متخصص و فوق تخصص ( دکتر صالحی عمران ) شنبه ها صبح -(دکتر هدایتی) یک شنبه ها صبح(ساروی) دوشنبه ها صبح - ( جلالی ) سه شنبه ها صبح - (دکتر خصوصی نیاکی) چهارشنبه ها صبح( دکتر ضیائی و دکتر اذری جعفری)پنج شنبه ها صبح-(دکتر امین) شنبه ها و دوشنبه ها وچهارشنبه ها عصر- (دکتر جعفری پور) یک شنبه ها وسه شنبه ها عصر

نوبت دهی در این درمانگاه  تلفنی هماهنگ شده از قبل می باشد .

 

پاراکلینیک : (تست ورزش اکو کاردیو گرافی -ECGهولتر جهت کودکان و بزرگسالان)

نوبت دهی صبح ها و عصرها  بصورت دفتری و تلفنی می باشد .

جراح قلب:

باحضور فوق تخصص جراحی قلب (دکتر وفایی) شنبه ها و سه شنبه ها  (دکتر صدرایی )    یکشنبه ها و چهارشنبه ها ( دکتر فغان زاده گنجی)دوشنبه ها و پنج شنبه ها

ویزیت در نوبت صبح انجام می شونوبت دهی به صورت حضوری و تلفنیمی باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
>