mahdinet.com
  

معرفی درمانگاه شماره 5

 

ردیف

نام پزشک

نام خانوادگی

تخصص

زمان حضور

1

دکتر صدیقه

 

اسماعیل زاده

جراح متخصص زنان زایمان و نازایی

 

یک هفته درمیان شنبه ها صبح

2

دکترزهرا

بصیرت

جراح متخصص زنان زایمان و نازایی

 

دوهفته درمیان چهارشنبه ها صبح

2

دکتر زینب السادات

بوذری

جراح متخصص زنان زایمان و نازایی

 

یک هفته درمیان شنبه ها صبح

3

دکتر شهلا

یزدانی

جراح متخصص زنان زایمان و نازایی

 

یکشنبه ها صبح

4

دکترآزیتا

قنبرپور

جراح متخصص زنان زایمان و نازایی

 

یکشنبه ها صبح

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه عصر

5

دکتر مریم

جوادیان

جراح متخصص زنان زایمان و نازایی

 

دوشنبه ها و سه شنبه ها صبح

6

دکتر شهناز

برات

جراح متخصص زنان زایمان و نازایی

 

چهارشنبه ها صبح

7

دکتر زینب

پهلوان

جراح متخصص زنان زایمان و نازایی

فلوشیپ پری ناتال

 

شنبه ها صبح

یکشنبه و سه شنبه عصر

8

دکتر شیما

علیزاده

جراح متخصص زنان زایمان و نازایی

 

پنج شنبه ها صبح

سه شنبه ها عصر

 

 

اقدامات تشخیصی

پساری-گذاشتن وخارج کردن IUD-بیوپسی-پاپ اسمیر-معاینه کف لگن:همه روزه توسط متخصصین 

کولپوسکوپی فقط یکشنبه ها  توسط خانم دکتر یزدانی


نوبت دهی:

به صورت صبحها حضوری و عصرها تلفنی وحضوری ،نوبت از قبل دفتری میباشد-شماره تماس 32238301الی 5 داخلی 2139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
     
 
>