کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

کمک 2 میلیارد ریالی خانواده آل رضا به بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل، دکتر محمود صادقی از کمک 2میلیارد ریالی خانواده دکتر آل رضا به این بیمارستان خبر داد.

دکتر محمود صادقی گفت: خانواده محترم آل رضا به نیت مادر مهربان و همسر فداکار زنده یاد مرحومه طاهره ایزدشناس اقدام به خرید دستگاه های بیهوشی مورد نیاز اتاق عمل و اهدای آن این مرکز نمودند.

وی ادامه داد: آینده روشن این سرزمین و آرامش خاطر نسل فردا در گرو برنامه ریزی و تلاش خستگی ناپذیر تک تک آحاد جامعه برای گسترش و ارتقاء سلامت می باشد .

رئیس بیمارستان روحانی اضافه کرد: قطعا نهالی که امروز درعرصه سلامت ، غرس کرده ایم درخت تناوری خواهد شد که در سایه سار آن انسانی سالم و با نشاط ، سرنوشت خود را رقم می زند .

دکتر صادقی بیان داشت: از اعضای هیات مدیره موسسه خیریه بیمارستان روحانی کمال تشکر و سپاس را داریم که در این مدت کوتاه گام بزرگی در جهت اعتلای سلامت این شهر و فرهنگ سازی در امور خیریه سلامت بر داشتند.

قایل ذکر است در جلسه هیات مدیره موسسه روحان با حضور مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بابل و بیمارستان روحانی تقدیر بعمل آمد

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد