ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا

ویزیت چشم فرشتگان زمینی مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا


به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل، دکتر محمود صادقی رئیس این مرکز از حضور دو چشم پزشک در مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا خبر داد.

دکتر محمود صادقی گفت: دکتر نیما میرزایی راد و دکتر مهسا خاکباز بهمراه آقای قائمی مدیریت بیمارستان روحانی جهت ویزیت چشم فرشتگان زمینی در مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا حضور یافتند و افراد حاضر در آنجا را مورد معاینات چشمی قرار دادند
وی ادامه داد: هدف از ارائه خدمات چشم‌پزشکی به جامعه معلولان جسمی و ذهنی که زمینه بروز بیماری و مشکلات چشمی در آن‌ها بیش از دیگر افراد جامعه است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت در راستای ارائه خدمات بهینه درمانی در تمام سطوح به ویژه به اقشار آسیب‌پذیر است، خاطرنشان کرد: ارائه خدمات چشم‌پزشکی به افراد فوق گام موثر دیگری در توزیع عادلانه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه است.

دکتر صادقی گفت: در سال های گذشته خدمات رایگان جراحی دندان پزشکی به معلولین دو مرکز نوشیروانی بابل و شفیع زاده امیرکلا در این مرکز بصورت رایگان در حال انجام می باش دو تا کنون حدود 250 نفر از معلولین از این خدمات استفاده نمودند.

وی از زحمات دکتر نیما میرزایی راد و دکتر مهسا خاکباز  جهت ویزیت رایگان چشم این افراد در مؤسسه خیریه معلولین شفیع زاده امیرکلا تشکر کرد و از دیگر پزشکان جهت شرکت در این طرح دعوت بعمل آورد.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد