شکوه بخشش

شکوه بخشش

بذر بخشش در این دنیای فانی کاشتن، جز از فرزندان پدری که آینه تمام نمای بخشش و لطف خداوند باشد بر نمی آید.

حضور خانواده محترم زنده یاد حاج نقی شکوهی

با سلام و عرض تسلیت

پدر که میرود تب سردی جای جای وجود انسان را میگیرد که هیچ گرمایی لرزش بعد آن را قابل جبران نیست، اما شما با اقدام خداپسنده تان و با کمک به بیمارانی که بیش از هر کسی نیاز به کمک و آرامش دارند بی شک قسمت اعظمی از این دوری را جبران کرده اید.

با هر لبخندی که بعد هر شفا بخشی با این نیکوکاری بر لبهای یک بیمار مینشید، بغض ناشی از نبود پدر محو میشود و گویی روح آن مرحوم آرامشی چند باره و چندباره را تجربه میکند.

با این خیر بزرگ، روح پدر محترمان در نیایش های شبانه مردمان زیادی قرین رحمت خواهد شد و با بالهایی از جنس کمک به همنوع بر فراز بلندترین قله های نیکوکاری رهسپار میگردد.

راست است که مال دنیا وفا ندارد اما میشود مثال کار شما آن را مبدل کرد به وسیله ای برای شفا و سلامت ده ها انسان شریف...

امر شریف مشارکت در خرید دستگاه برای درمانگاه قلب بیمارستان آیت الله روحانی در ایام سالگرد پدر بزرگوارتان درس ایثار، بخشش و مهربانی برای همگان بوده است.

بی شک شرکت در این امر نیکو نگاه خداوند را میخواهد و این نظر بر زندگی شما سایه افکنده است و مشمول این نعمت بزرگ شده اید.

سپاس فراوان ما را پذیرا باشید، که این امر بسیار برایمان ارزشمند است.

شادی روح زنده یاد حاج نقی شکوهی صلوات

علی احمدزاده عالمی

مسئول روابط عمومی بیمارستان آیت الله روحانی (ره) بابل

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد