دکتر عابدی بعنوان سرپرست کلینیک های امید دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شد

دکتر عابدی بعنوان سرپرست کلینیک های امید دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شد

دکتر عابدی بعنوان سرپرست کلینیک های امید دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شد

طی حکی از سوی دکتر شروین شریف پور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر سید حسن عابدی ولوکلائی به سمت سرپرست کلینیک های امید ۱ و ۲ منصوب شدند

پیش از این دکتر منصور بابایی فوق تخصص روماتولوژی ، ریاست کلینیک امید۱ و دکتر عمادالدین موعودی متخصص ارولوژی ، ریاست کلینیک امید ۲ را به عهداه داشتند.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد