کارمندان نمونه بیمارستان روحانی بابل

کارمندان نمونه بیمارستان روحانی بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل ،کارمندان نمونه این مرکز در جشن هفته دولت و بزرگداشت روز کارمند در دانشگاه علوم پزشکی بابل مورد تقدیر قرار گرفتند.

اسامی کارمندان به شرح ذیل می باشد:
 

از راست:

خانم ها : نفیسه عظامی ،راحله حاج آقابزرگی

آقایان: حسین نجفی،عباس عبدی ، هادی محمدزاده

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد