آغاز تدوین برنامه جامع سلامت مازندران

آغاز تدوین برنامه جامع سلامت مازندران

آغاز تدوین برنامه جامع سلامت مازندران

آغاز تدوین برنامه جامع سلامت مازندران

آغاز تدوین برنامه جامع سلامت مازندران

آغاز تدوین برنامه جامع سلامت مازندران

آغاز تدوین برنامه جامع سلامت مازندران

آغاز تدوین برنامه جامع سلامت مازندران

آغاز تدوین برنامه جامع سلامت مازندران

آغاز تدوین برنامه جامع سلامت مازندران

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت‌ا... روحانی(ره) بابل ، اولین جلسه کارگروه امنیت غذایی و سلامت استان مازندران روز پنجشنبه 25 خرداد 96 در سالن کنفرانس این مرکز برگزار شد.

دستور کار این جلسه تصویب برنامه جامع سلامت استان با موضوعیت، بهداشت محیط رتبه بندی بهداشتی مدارس غیرانتفاعی، ساماندهی فاضلاب کش و مشکلات زیست محیطی ناشی از تخلیه فاضلاب، رتبه بندی بهداشتی رستورانهای استان، آخرین وضعیت تب کریمه کنگو در استان، پیشگیری ازغرق شدگی و ایمنی در شناگاه ها بوده است.

در این نشست دکتر فلاح استاندار مازندران با اعلام آغاز تدوین برنامه جامع سلامت استان ، از تمامی دستگاههای اجرایی خواست تا برای تحقق اهداف این برنامه همکاری کنند .

استاندار مازندران گفت : 25 درصد فعالیت های حوزه سلامت مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی و 75 درصد دیگر مربوط به سایر دستگاههای اجرایی است
وی افزود : باید جایگاه هر دستگاه اجرایی در حوزه سلامت ، امنیت غذایی و بهداشت و درمان مشخص شود و تمامی فعالیت های آنان مورد ارزیابی قرار گیرد.
دکتر فلاح گفت : حوزه سلامت بسیار مهم و حائز اهمیت است به خصوص در استان مازندران که میزان مصرف مواد غذایی نسبت به سایر استان ها بیشتر است ، لذا ضرورت دارد در حوزه سلامت و بهداشت و درمان حرکت های نو و همه جانبه ای آغاز شود.
وی سهم آموزش و پرورش را در ارتقاء سلامت بهداشتی جامعه مهم توصیف کرد و افزود : رتبه بندی بهداشتی مدارس غیر انتفاعی مازندران یک ضرورت است و آموزش و پرورش باید تکلیف مدارس غیر استاندارد و نا امن را مشخص کند.
استاندار مازندران اظهار داشت : همه مدارس استان مازندران باید حداقل استاندارد های لازم بهداشتی و فضای آموزشی را داشته باشند که این امر در ارتقاء سلامت بسیار مهم است.
وی اضافه کرد : ساماندهی ماشین های لجن کش و بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از تخلیه فاضلاب ها در استان باید مورد توجه جدی قرار گیرد که نابسامانی در این حوزه خطرات جدی را در حوزه سلامت به همراه دارد.
اولین نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی مازندران با حضور استاندار ، روسای دانشگاههای علوم پزشکی مازندران و بابل ، مدیران کل استان و ... برگزار شد.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد