گرامیداشت روز جهانی مددکار اجتماعی در بیمارستان روحانی

گرامیداشت روز جهانی مددکار اجتماعی در بیمارستان روحانی

گرامیداشت روز جهانی مددکار اجتماعی در بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومي بيمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل،به مناسبت روز جهانی مددکار اجتماعی ، ریاست ، مدیریت، دیگر مسئولین و جمعی از همکاران در اتاق مددکاری این بیمارستان حضور یافتند

ریاست با اهداء لوح تقدیر و گل به مددکاران این روز را به آنها تبریک گفتند

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد