راه اندازی ایستگاه سلامت در بیمارستان روحانی

راه اندازی ایستگاه سلامت در بیمارستان روحانی

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت‌ا... روحانی(ره) بابل ، دکتر محمود صادقی رئیس این مرکز گفت :  به منظور پیشگیری از بیماریهای دیابت و فشار خون  و همچنین ارتقای سطح آگاهی مردم  ایستگاه سنجش سلامت در این بیمارستان راه اندازی شد.

دکتر صادقی گفت: در این ایستگاه سنجش سلامت کنترل و اندازه گیری فشارخون ،تست قند خون و BMI انجام شد.

وی ادامه داد : همچنین در مورد قند خون ،فشار خون و را ههای جلوگیری از آن راهنمایی های  لازم جهت مراجعه افراد به پزشک متخصص توسط کارشناسان بهداشتی مستقر در ایستگاه ارائه گردید.

رئیس بیمارستان آیت‌ا... روحانی(ره) بابل اضافه کرد : در راستای ترویج فرهنگ سلامت و آشنایی با راههای پیشگیری از دیابت ، فشار خون، سرطان و عوامل ایجاد بیماری ، بسته سلامت حاوی بروشورهای اطلاعات مورد نیاز درباره بیماری دیابت ،تغذیه صحیح و فعالیت بدنی مناسب  برای پیشگیری این بیماری در بین مراجعه کنندگان توزیع گردید.

 

 

 

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد