مهمانی که حالا مسافر بهشت است...

مهمانی که حالا مسافر بهشت است...

به بهانه ورق زدن دفتر خاطرات کوتاه اما به یاد ماندنی مهمان گرانقدر بیمارستان آیت ا...روحانی بابل به جهت انجام جراحی کمر در بهمن 94 ، که با اعمال و افکارش همه را با خلوصی آسمانی و ماندگار آشنا کرد.

پیر فضل نه اهل ناله بود و نه شِکوه

از بیماری رنج میبرد ولی همچنان به علم و تعلیم تشنه بود.

دوستان و شاگردانش که جویای احوال او میشدند به جای شرح حال از او مباحث علمی می شنیدند،

گویی تخت بیمارستان منبر درس شده بود...

پیرفضل عمری را صرف مباحثه ی طلبگی کرده بود و سزا نمی دانست که این ماه های اخر به غیر قوت غالب روحش که معارف الهی بود به جان بچشاند...

چهره ی مهربان و رنجورش را از دوربین ها مخفی میکرد

تلاش ما بی ثمر بود

آنکه طرح صورتش در زلالی حوض کوثر افتاده به قاب تصویر ما چه نیاز دارد...

مومن اهل  زکات است و زکات علم نشر آن...

چشمه جوشان تعلیم و اموزگاری شیخ محمدفاضل در بستر بیماری هم می جوشید ..

اصرار او در شرایط جسمی پس از جراحی به پاسخگویی و عرضه ی معارف عرق شوق را به روی کارکنان بیمارستان آیت ا... روحانی نشاند ...

اتاق بستری مهمان عزیز شده بود دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی...

پیرفضل

تو که اسطوره ی تقوا و زهد بودی

یادت باشد که ما روزی به تو از سر رضایت خدا خدمت کردیم و میزبانت بودیم..

یادتان باشد که ما را به روضه ی خود در  رضوان مهمان کنی...

علی عالمی

مسئول روابط عمومی بیمارستان آیت ا...روحانی (ره) بابل

دوشنبه -  8 آذر 1395

 

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد