گرامیداشت روز جهانی رادیولوژی در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی رادیولوژی در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی رادیولوژی در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی رادیولوژی در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی رادیولوژی در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی رادیولوژی در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی رادیولوژی در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی رادیولوژی در بیمارستان روحانی بابل

گرامیداشت روز جهانی رادیولوژی در بیمارستان روحانی بابل

به گزارش روابط عمومي بيمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل در روز جهانی رادیولوژی  ، دکتر صادقی ریاست و آقای قائمی مدیریت این مرکز بهمراه جمعی از مسئولین و همکاران در واحد رادیولوژی این بیمارستان حضور یافتند.

 در این مراسم که به مناسبت روز جهانی رادیولوژی انجام شد؛  ریاست با اهداء گل ،  شیرینی ولوح تقدیر به پرسنل رادیولوژی این روز را به آنها تبریک گفتند.

همچنین دکتر مهرآئین رئیس بخش رادیولوژی ضمن تبریک به همکاران و پرسنل بخش از ریاست مرکز به دلیل خریداری دستگاه های موردنیاز برای این واحد قدردانی کرد و گفت : با خریداری دستگاه های جدید کیفیت خدمات دهی به بیماران عزیز بیش از گذشته خواهد بود

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد