هر خانه یک پایگاه سلامت

هر خانه یک پایگاه سلامت


برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت

اساساً اولين راهبرد عمده در تدوين، طراحي و اجراي برنامه¬هاي توانمندسازي، آموزش است. دسترسي مردم به اطلاعات بهداشتي يك گام كليدي در فرايند توانمندسازي به حساب مي¬آيد لذا برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت به منظور ترویج خودمراقبتی به عنوان یک رویکرد سلامت متكی بر مردم طراحی و ابلاغ گردیده است.

مطابق این برنامه در هر خانوار یک نفر به عنوان نماینده آن خانواده و سفیر سلامت انتخاب می‌شود. سفیر سلامت پس از طی دوره¬های آموزشی و ارتقای دانش سلامت و مهارت فردی، نسبت به انتقال اطلاعات و دانش سلامت دریافتی به اعضای خانواده و دوستان، رعایت سبک زندگی سالم توسط خود و خانواده، اجرای مداخلات برای پیشگیری، درمان اولیه، مراقبت از بیمار، مراجعه آگاهانه و به هنگام به واحدهای بهداشتی، پایگاه پزشک خانواده و یا بیمارستان و خدمات توانبخشی نقش آفرینی خواهد کرد. 

سفیر سلامت خانوار: متقاضی سفیر سلامت خانواده فرد باهوشی از اعضای خانواده است (ترجیحاً خانم) که متاهل یا دارای سن بیشتر از ۱۸ سال و با حداقل ۸ کلاس سواد خواندن و نوشتن که دارای نفوذ بر اعضای خانواده بوده و در دوره¬های آموزشی حضوری و مجازی تعریف شده در ۳ حیطه کلی الف) پیشگیری و ارتقای سلامت، ب) درمان¬های اولیه و  پ) توانبخشی شرکت نموده و مسوولیت مشارکت در مراقبت از سلامت خانواده را بر عهده دارد.

سفیر سلامت افتخاری: سفیر سلامت فعال و علاقمندی که علاوه بر خانواده خود می‌تواند حداکثر پنج خانواده بدون سفیر سلامت را تحت پوشش قرار دهد. از آنجایی که امکان یافتن فرد مناسب و علاقمند جهت پذیرش نقش سفیر سلامت در همه‌ی خانوارها وجود ندارد لذا شناسایی و تربیت سفیر سلامت افتخاری از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد. نکته مهمی که می‌بایستی در انتخاب سفیر سلامت افتخاری مورد توجه قرار گیرد این که شرط پوشش سایر خانواده‌ها صرفا در صورت اعتماد و رضایت خانواده‌ها می‌باشد.

رابط سلامت محله: سفیر سلامت فعال و مقیم محله که در منطقه زندگی خود خوشنام و دارای نفوذ بوده و حداکثر ۲۰ خانوار و سفیران سلامت آن‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. در ضمن رابط سلامت محله در شناسایی فرد واجد شرایط در خانوارهای بدون سفیر سلامت و تشویق و معرفی آن‌ها جهت قبول نقش سفیر سلامت خانواده خود و معرفی به تیم سلامت، آموزش سفیران سلامت، اقدامات جامعه محور و دیگر امور مرتبط، با تیم سلامت همکاری می‌نماید.

اهمیت و ضرورت اجرای برنامه: خود‌مراقبتی موجب ارتقای سلامت و کیفیت زندگی، افزایش رضایت بیماران، منطقی شدن استفاده از خدمات (نياز كمتر به مشاوره ارايه دهندگان خدمات در مراكز بهداشتی، كاهش ويزيت بيماران سرپايي و كاهش استفاده از منابع بيمارستانی) و نیز کاهش هزینه های سلامت می شود. در انگلستان کاهش ويزيت پزشكان عمومي تا  ۴۰ درصد، کاهش ويزيت‌های سرپايی تا ۱۷ درصد، کاهش ويزيت‌های بعدی بيماری‌ها تا ۵۰ درصد، کاهش بستری شدن در بيمارستان تا ۵۰ درصد، کاهش طول دوره اقامت بيمار در بيمارستان تا ۵۰ درصد، کاهش و یا تعدیل مصرف داروها و کاهش روزهاي غيبت از كار تا ۵۰ درصد گزارش شده است. شواهد متقن، نشان از آن دارند که با ترویج خودمراقبتی به عنوان یک رویکرد سلامت متكي بر مردم، می توان پیش بینی صرفه جویی ۷ درصدی را در هزینه ها شاهد بود. در انگلستان، ارزش مالی این صرفه جویی ۷ درصدی معادل ۴/۴ میلیارد پوند است. 
سفیر سلامت خانواده خود را انتخاب و به مراقب سلامت خود در پایگاه پزشک خانواده و واحد بهداشتی محل سکونت خود اعلام نمایید. 

با یادگیری راهنماهای خودمراقبتی از سلامت خود و اعضای خانواده مراقبت کنید. هم اکنون اقدام نمایید.

 


گروه خبر:               تعداد