نشست مشترک موسسه خیریه روحان و بنیاد نیکوکاری سلامت در بیمارستان روحانی

نشست مشترک موسسه خیریه روحان و بنیاد نیکوکاری سلامت در بیمارستان روحانی

نشست مشترک موسسه خیریه روحان و بنیاد نیکوکاری سلامت در بیمارستان روحانی

نشست مشترک موسسه خیریه روحان و بنیاد نیکوکاری سلامت در بیمارستان روحانی

نشست مشترک موسسه خیریه روحان و بنیاد نیکوکاری سلامت در بیمارستان روحانی

نشست مشترک موسسه خیریه روحان و بنیاد نیکوکاری سلامت در بیمارستان روحانی

نشست مشترک موسسه خیریه روحان و بنیاد نیکوکاری سلامت در بیمارستان روحانی

نشست مشترک موسسه خیریه روحان و بنیاد نیکوکاری سلامت در بیمارستان روحانی

نشست مشترک موسسه خیریه روحان و بنیاد نیکوکاری سلامت در بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل، نشست مشترک موسسه خیریه روحان و بنیاد نیکوکاری سلامت بابل در سالن کنفرانس مدیریت این مرکز برگزار گردید

این جلسه با حضور اعضای هیات مدیره موسسه خیریه روحان و بنیاد نیکوکاری سلامت برگزار شد و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بنیاد نیکوکاری سلامت از تجربیات 10 ساله خود در امر سلامت و خیرین بیان داشتند و تجربیات خود را انتقال دادند.
از جمله اقدامات شاخص بنیاد نیکوکاری سلامت راه اندازی بخش جراحی فک و صورت بیمارستان شهید بهشتی ، راه اندازی بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان کودکان امیرکلا و همچنین مشارکت در خرید دستگاه های مورد نیاز بیمارستان آیت الله روحانی(ره) بوده است.
اعضای هیات مدیره موسسه خیریه روحان ضمن خوشامدگویی به اعضای هیات مدیره بنیاد نیکوکاری سلامت خواستار همکاری بیشتر در راستای تامین سلامت مردم منطقه شدند.

در ادامه این جلسه از دکتر خان پور به جهت اهدای 5 ویلچر به بیمارستان آیت الله روحانی (ره) نیز تقدیر و تشکر بعمل آورده شد.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد