کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر در بیمارستان آیت الله روحانی

کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر در بیمارستان آیت الله روحانی

کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر در بیمارستان آیت الله روحانی

کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر در بیمارستان آیت الله روحانی

کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر در بیمارستان آیت الله روحانی

کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر در بیمارستان آیت الله روحانی

کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر در بیمارستان آیت الله روحانی

کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر در بیمارستان آیت الله روحانی

کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر در بیمارستان آیت الله روحانی

کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر در بیمارستان آیت الله روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل ، کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر مورخ ۹۷/۲/۲۰ درسالن اجتماعات بیمارستان آیت الله روحانی بابل برگزار شد.
این همایش با حضور دکتر محمد افتخاری متخصص پزشکی هسته ای و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بابل ، متخصصین پزشکی هسته ای، رادیولوژی و پزشکان عمومی، اعضای هیات علمی در سالن دکتر خالق نژاد بیمارستان آیت الله روحانی برگزار شد.

قابل ذکر است دکتر نجفی نماینده مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش حضور داشتند.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد