اهدای پنج ولیچر به بیمارستان روحانی در لحظات آخر سال ۹۶ توسط خانواده مرحوم حاج علی الوندی

اهدای پنج ولیچر به بیمارستان روحانی در لحظات آخر سال ۹۶ توسط خانواده مرحوم حاج علی الوندی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)بابل ، خانواده مرحوم حاج علی الوندی ، پنج ولیچر در لحظات آخر سال ۹۶ به بیمارستان روحانی اهدا نمودند.
دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دکتر سیفی رئیس بیمارستان روحانی از این خانواده نیکوکار تقدیر بعمل آوردند

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد