کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

کمک 220 میلیون ریالی در هفتمین جشنواره غذای خانگی و گل بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل، دکتر شهرام سیفی رئیس این مرکز گفت: هفتمین جشنواره خیریه غذای خانگی در روز پنجشنبه 12 اسفند 1396 برگزار شد.
 دکتر سیفی گفت: در راستای کمک به بیماران سرطانی و صعب‌العلاج ، این بیمارستان برای هفتمین بار اقدام به برگزاری جشنواره خیریه غذای خانگی و گل به همت موسسه خیریه روحان حامی بیمارستان روحانی ، واحد مددکاری و پرسنل بخش‌های مختلف کرده‌است.

 رئیس بیمارستان آیت‌ا.. روحانی (ره) بابل اشاره کرد: در شش دوره قبل میزان کمک مردمی 71 میلیون تومان بود‌ه ‌است.

 دکتر سیفی ادامه داد: 22 میلیون تومان کمک مردمی در ششمین جشنواره خیریه غذای خانگی این مرکز جمع آوری گردید. وی افزود: مبالغ جمع‌آوری شده صرف هزینه بیماران شیمی درمانی، داروهای مصرفی خانگی این بیماران، خرید لوازم‌التحریر برای فرزندان این بیماران نیازمند در آغاز سال تحصیلی و غذای مصرفی بیماران شیمی درمانی قرار خواهد گرفت.

این مسئول اضافه کرد: این مراسم با استقبال و مشارکت پرشور ، مسئولین شهری، پرسنل، پزشکان و... در 50 غرفه روز پنجشنبه 12 اسفند 1396 ساعت 8 صبح در سالن مدیریت بیمارستان روحانی برگزار شد.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد