کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل، مراسم روز درختکاری در این مرکز با حضور دکتر سیفی ریاست بیمارستان ، دکتر حدیدی رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی مدیریت درمان مازندران ، دکتر آقاجانی معاون درمان بیمارستان ، دکتر قربانی معاون توسعه مدیریت و منابع بیمارستان و دیگر مسئولین در این مرکز برگزار شد.
در این مراسم سه نهال نارنج به نیت شهدای مدافع حرم کشته شد

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد