انتصاب مدیر پرستاری بیمارستان آیت الله روحانی

انتصاب مدیر پرستاری بیمارستان آیت الله روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت الله روحانی (ره) بابل، طی حکمی از سوی دکتر شهرام سیفی رئیس بیمارستان آیت ا..روحانی ،خانم فاطمه دماوندی اصیلی به سمت مدیر پرستاری بیمارستان منصوب شدند
خانم فاطمه دماوندی ، کارشناس پرستاری هستند که از ابتدای تاسیس بیمارستان روحانی تاکنون بعنوان مسئول بخش مراقبتهای ویژه داخلیICU)) را بعهده داشتند.
قابل ذکر است خانم سیده فاطمه هاشمی بمدت 47 ماه این سمت را بعهده داشتند.

 

متن حکم به شرح ذیل می باشد:

سرکار خانم فاطمه دماوندی اصیلی

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده سرکار عالی،­ به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر پرستاری مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی (ره) منصوب می ­شوید.
از سرکار عالی انتظار می رود که با تمام توان علمی و عملی و با نگاهی وسیع و عمیق برای تحقق اهداف زیر حداکثر همت و تلاش خود را به کار گیرید:

-برنامه ­ریزی برای رفع کمبود نیروهای پرستاری

-پیگیری ارتقاء دانش و مهارت پرستاری

-انتخاب سرپرستاران و سوپروایزها برا اساس شایسته سالاری و مهارت حرفه ای
-تکریم بیماران ، همراهان و مراجعه کنندگان در بالاترین سطح

-برخورد مشوقانه با پرستاران در صورت رضایتمندی بالا
-رسیدگی فوری به شکایات و اعتراضات مراجعه کنندگان

-اهتمام ویژه به اعتبار بخشی درمانی و آموزشی
-اجرای طرح ممنوعیت استفاده از تلفن همراه توسط پرستاران در بخش ها

-برنامه ­ریزی برای بهبود مستمر خدمات مراقبت پرستاری

-نظارت بر مراقبت ­های پرستاری

-رسیدگی به ابعاد معیشتی و رفاهی بصورت مزایای متناسب و همترازی

-اهتمام جدی به اخلاق حرفه ­ای

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت اصول قانون­مداری، اعتدال­گرایی ، منشور اخلاقی و شایسته سالاری موفق باشید.

دکتر شهرام سیفی

رئیس بیمارستان آیت الله روحانی (ره) بابل

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد